Sremska Mitrovica - Beograd

Polasci →
Stanice ↓
SVAKI
DAN
SVAKI
DAN
od 20.09.
do 31.05.
SVAKI
DAN
SVAKODNEVNO
od 20.09.-31.05.
SVAKi
DAN
SVAKI
DAN
Sremska Mitrovica
8:15
10:45
14:15
15:30
16:50
19:15
SDK Sr. Mitrovica
8:20
10:50
14:20
15:35
16:55
19:20
Apoteka
Sr. Mitrovica
8:23
10:53
14:23
15:38
16:58
19:23
Rum. malta
8:25
10:55
14:25
15:40
17:00
19:25
BG
Stud. Grad
9:17
11:47
15:17
16:32
17:52
20:17
Sava Centar
9:20
11:50
15:20
16:35
17:55
20:20
Beograd AS
9:25
11:53
15:25
16:40
18:00
20:25

 

Od 01. Juna 2013. smo uveli novi polazak
iz Sremske Mitrovice za Beograd u 10.45h.

Polazak saobraća svakodnevno.

 

Dizajn i kod prilagodio: "Studio za dizajn Cukovic". © SIRMIUM BUS DOO Sremska Mitrovica
Copyright 2012

©